IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> เลื่อย Saw, เครื่องมือช่างไม้
Thospol
post Jul 24 2008, 01:08 PM
Post #1


Site Owner
****

Group: Administrator

Posts: 2,648
Joined: 29-November 06
From: Bangkok, THAILAND
Member No.: 3วัสดุชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมนำมาทำสิ่งของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยโบราณคือไม้ ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย เนื้อไม่แข็งจนเกินไป สามารถนำมาแปรรูปเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ตั้งแต่นำมาสร้างอาคารบ้านเรือน เครื่องเรือน หัตถกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือที่ใช้แปรรูปไม้ในสมัยโบราณคงมีไม่มากนัก อาจมีเพียงมีดและขวานที่ใช้ตัด ถาก และผ่าไม้ เพื่อแปรรูปเป็น ที่อยู่อาศัยหรือเครื่องใช้ เช่น ใช้มีดและขวานตัดไม้ไผ่ จักตอก เพื่อทำเพิงที่พักชั่วคราว ต่อมาพัฒนาจากเรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้ไผ่ที่ใช้การผูก มัด เจาะ ขัน โครงสร้างของเรือนที่ทำด้วยไม้ไผ่เข้าด้วยกัน มาเป็นเรือนไม้จริงหรือเรือนเครื่องสับ จึงใช้เครื่องมือช่างไม้มากขึ้น เช่น มีด ขวาน เลื่อย กบ สิ่ว ค้อน ตะปู เครื่องมือช่างไม้แต่ละประเภทมีรูปแบบและการใช้สอยที่แตกต่างกัน เฉพาะเครื่องมือที่สำคัญมีดังนี้

เลื่อย เครื่องมือสำหรับตัด มีหลายชนิด ใบเลื่อยทำด้วยเหล็กกล้า ด้านที่ใช้เลื่อยมีคมเป็นฟันหยัก ๆ การใช้เลื่อยตัดไม้ ผ่าไม้ หรือฉลุไม้ต้องชักเลื่อยไปมา ๆ หรือขึ้นลง ๆ เรียกว่า เลื่อย เช่น นายดำกำลังเลื่อยไม้ นายแดงกำลังฉลุไม้ ไม่พูดว่านายดำกำลังตัดไม้ด้วยเลื่อย นายแดงกำลังเลื่อยไม้ให้เป็นลวดลาย

เลื่อยเป็นเครื่องมือช่างไม้ที่สำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือสำหรับแปรรูปไม้จากท่อนซุงให้เป็นเสากระดาน หรือไม้แปรรูปชนิดต่าง ๆ เลื่อยที่ใช้ผ่าซุงออกเป็นแผ่นเสาสี่เหลี่ยมและแผ่นกระดานคือ เลื่อยชัก เครื่องมือสำหรับตัดหรือผ่าไม้ที่มีขนาดใหญ่ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแถบยาวประมาณ 3-4 ศอก ติดกับปลายขาคันเลื่อยทั้งคู่ มีไม้ยาวที่เรียกว่า อกเลื่อย (ไม้ไผ่หรือไม้จริง) ยันอยู่ตรงกลาง ปลายขาคันเลื่อยด้านตรงข้ามมีเชือกคล้องรั้งและบิดเพื่อขึงใบเลื่อยให้ตึง ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน 2 คน เลื่อยชักมักใช้ตัดไม้ให้เป็นท่อนหรือเลื่อยเปิดปีกท่อนซุงให้เป็นสี่เหลี่ยม ก่อนการเลื่อยจะต้องตีเส้นบนท่อนซุงเป็นแนวด้วยรางบรรทัด ให้เป็นแนวเลื่อยตลอดท่อนซุงทั้งสองข้าง เพื่อให้เลื่อยเป็นแนวตรงกัน ผู้เลื่อยต้องยืนอยู่ระหว่างซุง หันหน้าเข้าหาซุง 2 มือจับคันชัก ให้ฟันเลื่อยปาดผิวไม้ การเลื่อยจะต้องหนุนหรือยกซุงให้อยู่ระดับอกของผู้เลื่อยเพื่อให้เลื่อยได้ถนัด ชักเลื่อยสลับกันไปมา การเลื่อยเปิดปีกไม้จะเลื่อยปีกไม้ออกทั้งสี่ด้าน จนท่อนซุงเป็นสี่เหลี่ยม หากใช้เป็นเหลี่ยมก็นำไปใช้ได้เลย แต่ถ้าต้องการทำเป็นแผ่นกระดาน ก็ต้องตีเส้นแบ่งให้เป็นแผ่น ๆ แล้วเลื่อยตามเส้นที่ตีไว้ ขณะเลื่อยต้องใช้ลิ่มจีมแผ่นไม้ให้เปิดออกเพื่อไม่ให้บีบใบเลื่อย เลื่อยชักเป็นเลื่อยพื้นบ้านโบราณที่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว

เครื่องมือสำคัญก่อนเลื่อยไม้คือ รางบรรทัด หรือ เครื่องตีเส้น ทำด้วยไม้รูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น แกะสลักเป็นรูปลิง คน กบ แมว ตัวรางบรรทัดเป็นกระปุกหรือเต้าสำหรับใส่เขม่าผสมน้ำมันคลุกปุยนุ่นหรือสำลี ด้านหนึ่งเจาะเป็นรูร้อยเส้นด้ายออกมายังรอกสำหรับม้วนด้าย อีกด้านหนึ่งมีรูสำหรับให้เชือกผ่านเขม่าออกไปอีกข้างหนึ่ง เมื่อจะใช้ตีเส้นต้องดึงด้ายให้ผ่านเขม่าจนเขม่าติดเส้นด้าย ลากเส้นด้ายไปยังปลายไม้ข้างหนึ่งของไม้ที่ต้องการตีเส้น จากนั้นดึงเส้นด้ายให้ตึง และจับกลางเส้นด้ายขึ้นแล้วปล่อยให้เส้นด้ายดีดตัวลงบนผิวไม้ เขม่าจะติดผิวไม้เป็นเส้นตามแนวด้าย ที่ขึง เมื่อตีเส้นเสร็จแล้ว ม้วนด้ายกลับเข้ารอกหรือเก็บไว้ในกระปุกหรือเต้า รางบรรทัดใช้ตีเส้นบนหน้าไม้ก่อนเลื่อย อาจตีเป็นเส้นเรียงกันตามความหนาหรือความกว้างที่ต้องการเลื่อย

รางบรรทัด มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น รางประทัด ประทัดราง ปากเต้า ปักเต้า

เมื่อตีเส้นเสร็จแล้วจึงเลื่อยไม้เป็นแผ่น ๆ ตามขนาดที่ต้องการนำไปใช้ หรือนำไปแปรรูปเป็นส่วนประกอบของเรือน ทำเป็นเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ เลื่อยเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้ช่างไม้นำไม้ไปทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ตามความประสงค์ เลื่อยมีรูปแบบและชื่อต่างกันตามรูปร่างของเลื่อย หรือเรียกตามลักษณะการใช้งาน อาทิ

เลื่อยอก เลื่อยชนิดหนึ่งที่คล้ายเลื่อยชัก แต่เล็กและสั้นกว่า ยาวประมาณ 2 ศอก คันชักและอกเลื่อยทำได้ไม้จริง ใช้ตัดหรือโกรกไม้ที่แปรรูปแล้วให้เป็นส่วนประกอบของตัวเรือน เครื่องเรือน หรือเครื่องมือเครื่องใช้

เลื่อยตะขาบ เลื่อยสำหรับตัดไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว ท้องเลื่อยหย่อนโค้ง ปลายใบเลื่อยทั้งสองข้างทำเป็นบ้องสำหรับสอดไม้ท่อนกลม ๆ เพื่อใช้จับชักใบเลื่อย ใช้คนชักเลื่อย 2 คนคู่กัน บางทีเรียก เลื่อยยมบาล ชาวบ้านมักใช้เลื่อยตะขาบตัดท่อนซุงหรือตัดท่อนไม้เล็กให้เป็นท่อน ๆ แล้วผ่าเป็นฟืน

นอกจากเลื่อยสำหรับตัดและผ่าไม้แล้ว ยังมีเลื่อยที่ใช้โกรกและฉลุไม้ให้เป็นรูปหรือลวดลายตามต้องการอีกหลายชนิด เช่น เลื่อยฉลุ มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นรูปยาวรี ด้ามเป็นไม้สำหรับจับ อีกชนิดหนึ่งมีคันทำด้วยเหล็กเป็นรูป  ด้ามเป็นไม้ติดอยู่ที่ปลายตอนล่าง ระหว่างปลายคันทั้งคู่ติดใบเลื่อยลักษณะเป็นเส้นแบนขนาดเล็ก ใช้เลื่อยแผ่นไม้ให้เป็นรูปหรือฉลุให้เป็นลาย โดยเจาะรูในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วสอดใบเลื่อยเข้าไปฉลุเอาเนื้อไม้ที่ไม่ต้องการออก เพื่อให้เกิดลวดลายตามต้องการ

เลื่อยธนู เลื่อยสำหรับตัดหรือซอยไม้ คล้ายเลื่อยฉลุ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายใบเลื่อยทั้งสองข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กดัดโค้งคล้ายคันธนู การเลื่อยต้องใช้มือจับคันชักไปมา หรือขึ้นลงให้เลื่อยตัดไม้

เลื่อยหางหนู เลื่อยสำหรับโกรกหรือฉลุ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายเรียวแหลม โคนด้ามทำด้วยไม้เป็นรูปขอสำหรับจับ เลื่อยหางหนูใช้เลื่อยไม้ให้เป็นเส้นโค้งหรือสอดเข้าไปเลื่อยไม้ในที่แคบ ๆ

เลื่อยพื้นบ้านโบราณอีกชนิดหนึ่งคือ เลื่อยโยง เลื่อยสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายข้างบนผูกโยงกับคันคานดีด ปลายข้างล่างผูกโยงกับไม้รองกระเดื่อง คล้ายเครื่องกลึงพื้นบ้าน การเลื่อยต้องเหยียบกระเดื่องชักคันเลื่อยขึ้นลง ๆ จับไม้ให้หมุนรับฟันเลื่อยตามลวดลายที่ร่างไว้

เครื่องมือที่ใช้คู่กับเลื่อยอย่างหนึ่งคือ คัดชุน เหล็กคัดคลองเลื่อยใช้บิดฟันเลื่อยให้มีคลอง เป็นแท่งเหล็กแบน ๆ มีช่องเล็ก ๆ 3 ช่อง เจาะลึกเข้าไปในเนื้อเหล็กพอคัดคลองเลื่อยได้สะดวก

นอกจากเลื่อยพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีเลื่อยที่มาจากต่างประเทศอีกหลายชนิด เช่น เลื่อยลันดา หรือเลื่อยวิลันดา อาจเป็นเลื่อยที่ชาวฮอลันดาหรือชาวเนเธอร์แลนด์นำเข้ามา คนไทยจึงเรียกสั้น ๆ ว่า เลื่อยลันดา ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้น โคนใหญ่ปลายรี ที่โคนมีด้ามทำด้วยไม้ มีคันสำหรับจับ ใช้ตัดไม้ขนาดเล็กหรือผ่าไม้บาง ๆ

เลื่อยโซ่ เลื่อยสมัยใหม่สำหรับต้นไม้ ซอยไม้ หรือโค่นต้นไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกันคล้ายสายโซ่ เคลื่อนที่หมุนเวียนบนคานแบน ๆ ด้วยกำลังมอเตอร์ ผู้ที่มีเลื่อยชนิดนี้ไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากทางการ เพราะเป็นเลื่อยที่ตัดไม้ได้รวดเร็วและมีอันตราย

เลื่อยวงเดือน ชื่อเลื่อยชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นแผ่นกลมมีฟันอยู่โดยรอบ หมุนด้วยมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ ใช้ผ่าหรือตัดไม้ได้ทุกชนิด
Go to the top of the page
 
Dang
post Jul 25 2008, 08:26 AM
Post #2


Advanced
***

Group: Members
Posts: 899
Joined: 5-December 07
Member No.: 262เลื่อยอเนกประสงค์ เป็นเลื่อยที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีไว้ประจำบ้าน เนื่องจากเป็นชุดเลื่อยที่สามารถถอดเปลี่ยนใบเลื่อยได้ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีใช้กันตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ทวด รูปทรงอมตะไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันยังคงมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้าง แม้แต่ห้างใหญ่ติดแอร์ก็ไม่รังเกียจที่จะนำมาขาย ราคาไม่แพงมากนัก


การประกอบหรือถอดเปลี่ยนใบเลื่อยก็ทำได้ง่ายแสนง่าย ด้วยการคลายและยึดด้วยน็อตหางปลาเพียงตัวเดียว บิดด้วยมือก็แน่นหนา มั่นคงปลอดภัย


ใช้เป็นเลื่อยตัดไม้ทั่วๆไปที่ไม่ใหญ่โตมากนัก งานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆในบ้าน ทำได้สบายมาก


หรือจะใช้เป็นเลื่อยปังตอ ตัดชิ้นงานเล็กๆในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ก็สะดวก แม่บ้านก็ยังใช้ได้ อาจจะชอบด้วยเพราะแผลฟันเลื่อยหมอไม่รับเย็บต่อให้


ว่างๆเสาร์ อาทิตย์ ก็นำออกมาประกอบเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกบ้าน แม่บ้านเห็นเข้าแทบจะวิ่งมาหอมแก้มฟอดใหญ่


จะใช้เลื่อยไม้แนวโค้งหรือเลื่อยกลางแผ่นไม้ ก็ใช้ใบเลื่อยหางหนูแบบนี้


หรือจะใช้ตัดเหล็กชิ้นเล็กๆ ตัดพลาสติก ท่อน้ำประปา ก็ซ่อมเองได้ ไม่ต้องรอช่างให้เสียเวลา


ใช้งานเสร็จแล้วก็ชโลมน้ำมันกันสนิม เอาไปเก็บในห้องเก็บของ


ออกมาเปิดตู้เย็น หยิบน้ำแข็ง โซดา หรือเบียร์เย็นๆซักแก้ว.......สุโขอย่าบอกใคร
shower.gif greenbeer.gif lick lips.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Birdboy
post Jul 26 2008, 01:01 PM
Post #3


Collector
***

Group: Members
Posts: 1,465
Joined: 26-December 06
From: CHAROENNAKORN BKK
Member No.: 29ภาพประกอบ+คำอธิบาย เยี่ยมมากครับพี่แดง thumbsdown big.gif


--------------------
I love Wall Clock and Lantern
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nithat
post Jul 27 2008, 02:26 PM
Post #4


Advanced
***

Group: Moderator

Posts: 835
Joined: 17-February 08
From: Pattaya City
Member No.: 310ขอบคุณครับ อย่างนี้ต้องหามาติดบ้านไว้บ้างแล้วครับ


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dang
post Jul 28 2008, 09:10 AM
Post #5


Advanced
***

Group: Members
Posts: 899
Joined: 5-December 07
Member No.: 262QUOTE(Birdboy @ Jul 26 2008, 01:01 PM) *
ภาพประกอบ+คำอธิบาย เยี่ยมมากครับพี่แดง thumbsdown big.gif

ขอบคุณมากๆครับ วันหลังเอาเลื่อยอกมาให้ดู อวบแต่ไม่ค่อยขาว เพราะเป็นอกไม้แดง
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dang
post Jul 31 2008, 01:16 PM
Post #6


Advanced
***

Group: Members
Posts: 899
Joined: 5-December 07
Member No.: 262เลื่อยตัด หรือเลื่อยโบราณ สมัยก่อนก็ต้องเหน็บขวาน แบกเจ้าเลื่อยปื้นนี้นี่แหละเข้าป่าไปโค่นไม้มาปลูกบ้านอยู่อาศัยกัน ชาวเมืองมักไม่ค่อยมีโอกาสได้รู้ได้เห็นมากนัก จะมีใช้กันมากแถวราวป่า ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะตามเสาหรือข้างฝาในศาลาวัด เป็นภาพแสดงการใช้เลื่อยแบบนี้เลื่อยเปรตที่ก่อกรรมทำเวร เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถูกจับมัดมือ มัดเท้า วางบนแท่น เลื่อยกลางตัวเป็นที่สยดสยอง จึงมักเรียกกันว่า"เลื่อยยมบาล"


ใหญ่ ยาว มโหฬารมาก จากพื้นจรดเพดานเลย ลองยกดูหนักมาก พาลคิดว่าคนเรานี่ก็ช่างคิดอะไรมาทำลายธรรมชาติแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกัน
นี่ถ้ามีโอกาสผ่านนรกจะเอาไปฝากท่านยมบาลซะหน่อย ไอ้ที่ใช้อยู่คงจะสึกหมดคมแล้ว


ตราตา ซะด้วยประสิทธิภาพน่าจะดีมาก คงจะเอาใจทำมาให้โค่นไม้เมืองไทยส่งไปให้เขาโดยเฉพาะ ดูซิมีภาษาไทยกำกับด้วย แต่ผมว่ามันเพี้ยนๆสวยดีอ่านไม่เป็นภาษา
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dang
post Jul 31 2008, 02:56 PM
Post #7


Advanced
***

Group: Members
Posts: 899
Joined: 5-December 07
Member No.: 262ขอบคุณ Admin. มากๆ ที่ดูแลภาษาและการจัดวรรคตอนให้
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dang
post Aug 15 2008, 03:08 PM
Post #8


Advanced
***

Group: Members
Posts: 899
Joined: 5-December 07
Member No.: 262เลื่อยฉลุ แบบนี้ใช้กับงานเล็กๆ รูปร่างไม่น่ากลัว พบเห็นได้ตามร้านรับอัดพระ(ทำกรอบ)
การใช้งานส่วนใหญ่จะฉลุขึ้น-ลง โดยมีแป้นที่มีง่ามรองรับจะสะดวก ปลอดภัย หรือฉลุแนวนอนแบบดันไปหน้าดึงมาหลังโดยใช้ปากกาจับงานตรึงชิ้นงานไว้
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eagle
post Aug 15 2008, 03:12 PM
Post #9


Premium
****

Group: Member
Posts: 3,497
Joined: 30-January 07
From: Ladprow, Bkk, Thailand.
Member No.: 56ตอนนี้ในงาน Made in Thailand ที่เมืองทองห้องชาเลนเจอร์ มีบู๊ตขาย magic saw รูปทรงคล้ายเลื่อยฉลุ ใบเลี่อยอันเดียวตัดทั้งเหล็กทั้งไม้ แถมยังตัดแนวขวาง โค้ง วนไปมาได้ ผมว่าจะซื้อตอนขากลับ แต่ลืมสนิท
งานมีถึงเสาร์นี้ครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dang
post Aug 15 2008, 03:18 PM
Post #10


Advanced
***

Group: Members
Posts: 899
Joined: 5-December 07
Member No.: 262ถ้าผมได้แวะ และงานไม่เลิกซะก่อน ผมซื้อไปฝากครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eagle
post Aug 15 2008, 04:07 PM
Post #11


Premium
****

Group: Member
Posts: 3,497
Joined: 30-January 07
From: Ladprow, Bkk, Thailand.
Member No.: 56QUOTE(Dang @ Aug 15 2008, 03:18 PM) *
ถ้าผมได้แวะ และงานไม่เลิกซะก่อน ผมซื้อไปฝากครับ


เกรงใจครับ อย่าดีกว่า ถ้าผมจำไม่ผิด พันกว่า และในร้านนี้มีชุดขัดด้วยครับ มีที่จับยึดสว่านไฟฟ้าใส่แผ่นขัด ทองเหลืองออกมาเงาวับ ผมว่าจะซื้อ แต่กลัวนกฮูกที่ตะเกียงผมหาย เลยไม่ได้ซื้อมาครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: Feb 11 2016 - 11:55 PM
All content, unless otherwise stated, Copyright © 2006-2009 LanternPlanet.com All rights reserved. Powered By IP.Board 2.2.1 © 2009 IPS, Inc.